De Hoven
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen in Leiden Noord en de overige wijken.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 
 
 

Nieuwsbrief commissietegenhetfietspad "Ons Buiten

Leiden, september 2011
De commissietegenhetfietspad heeft aan de medetuinders van "Ons Buiten" een nieuwsbrief geschreven over de ontwikkelingen m.b.t. het fietspad door "Ons Buiten"

 

Beste medetuinders, Enige tijd geleden alweer verscheen onze vorige nieuwsbrief. Nu, na de vakantie, stellen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De Commissie heeft in de tussentijd niet stil gezeten.

Fietspad

De gemeente heeft deze zomer een vergunning verleend waarmee zij het fietspad wil aanleggen. De gemeente stelt het fietspad past in het bestemmingsplan. Volgens ons is dat niet zo. Het bestemmingsplan belooft de bestemming 'volkstuinen' voor het gebied in elk geval tot 2017 en dat is heel iets anders dan een publiek fietspad. De vereniging gaat daarom aan de rechter vragen wat zij er van denkt. Dat is dan trouwens wel een voorlopig oordeel van de rechter die er pas volgend jaar beter naar de kwestie zal kijken. Tot deze voorlopige uitspraak (ergens in oktober of november) mag de gemeente geen gebruik maken van de vergunning.

Bomen

De gemeente wil voor het realiseren van de Tuin van Noord op en direct aan ons complex meer dan 500 bomen kappen. Dit voorjaar kapte de gemeente langs de Slaaghsloot en op het fietspadtracé circa 200 bomen, deels zonder vergunning, we informeerden u hierover in mei van dit jaar. Aan de Slaaghsloot is de herplant van bomen niet of nauwelijks mogelijk. Het Hoogheemraadschap wil namelijk geen boomwortels in de dijk. De gemeente staat nu op het punt nog eens 300 bomen te kappen, waarvan 180 prachtige hoge bomen langs het Joop Vervoornpad. Het zou de waterhuishouding ten goede komen. Het Joop Vervoornpad moet verbreed worden om skaters en fietsers ruimer baan te geven.

Nu heeft niemand bezwaar tegen een goede waterhuishouding. Maar wanneer voor de door de gemeente bedachte oplossing 500 bomen moeten sneuvelen is ons de prijs te hoog. Het water kan heus wel op andere wijze worden afgevoerd. Het is nogal wat: 500 bomen.

Convenant

Een logische vraag van u is mogelijk: ja maar het convenant dan? We hebben toch ooit onze handtekening onder dat convenant over het fietspad gezet? Gaat dat ons dan geen geld kosten, op zijn minst, als we dat nu weer ter discussie stellen? En staan we dan in enen niet in ons hemd?

Het antwoord is nee. De gemeente heeft ons misleid. De gemeente heeft in artikel 7 van het convenant doen overkomen alsof het fietspad in het bestemmingsplan staat, maar dat blijkt achteraf niet het geval. De gemeente heeft ons ook nooit verteld dat voor haar plannen honderden bomen moeten sneuvelen waardoor wij straks tegen het beton van de tegen het beton van Slaagh- en Merenwijk aankijken. Terwijl de gemeente ons in artikel 2 van het convenant beloofde het complex op te nemen in de groenstructuur werd een maand eerder door haar het oostelijke complex bestemd voor woningbouw (Structuurvisie Leiden). Zelfs de in het convenant opgenomen onderhoud aan de waterhuishouding blijkt achteraf geen cadeau, maar gewoon een wettelijke plicht van de gemeente te zijn. Voor het overige bevat het convenant vooral doekjes voor het bloeden zoals schadevergoeding voor ontruimde tuinders en vervangende tuinen.

Waarnaartoe?

Gelukkig heeft het nieuwe bestuur besloten zich in te zetten tegen deze kaalslag en aanslag op ons complex. Het bestuur heeft de politiek verantwoordelijken gevraagd in overleg te treden. Ook wil het bestuur nog eens goed kijken naar de gang van zaken rond het fietspad. Het is langzaamaan steeds duidelijker aan het worden hoe we zijn misleid. De redenen om sowieso van het fietspad af te zien worden ook duidelijk als we kijken naar de plannen rond de Willem de Zwijgerlaan en het Kooiplein. Deze worden dermate uitgekleed dat het toch al overbodige fietspad geheel en al een zinloze exercitie is geworden. Het zou voor iedereen (behalve misschien voor de aannemers) het beste zijn wanneer alsnog van het fietspad wordt afgezien. Voor de waterhuishouding kan dan een andere en goedkopere oplossing worden gevonden.

Tot die tijd rest ons helaas niets anders dan tegen elke ondeugdelijke vergunning ten strijde te trekken. Dit kan de commissie dankzij uw giften. Hartelijk dank daarvoor. Hierdoor waren wij in staat enkele rechtszaken en bezwaarprocedures te beginnen die vrijwel allemaal nog lopen. Omdat de gemeente vooralsnog niet thuis geeft houden we rekening met nieuwe procedures.

Contactgevens:

e-mail: cthfietspad@gmail.com
weblog: http://commissietegenhetfietspad.blogspot.com

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief commissietegenhetfietspad "Ons Buiten

fietspadkaartje2.jpg (thumb)Leiden, september 2011
De commissietegenhetfietspad heeft aan de medetuinders van "Ons Buiten" een nieuwsbrief geschreven over de ontwikkelingen m.b.t. het fietspad door "Ons Buiten"

Beste medetuinders, Enige tijd geleden alweer verscheen onze vorige nieuwsbrief. Nu, na de vakantie, stellen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De Commissie heeft in de tussentijd niet stil gezeten.

Scheurplantenbeurs "Ons Buiten"

keurmerk natuurlijk tuinieren.jpg (thumb)Leiden 18 oktober 2011

Op donderdagavond 27 oktober houdt tuinvereniging ‘Ons Buiten’ een scheurplantenruilbeurs, waarbij men overgebleven planten en zaden uit de tuin kan ruilen met die van iemand anders.

 
 

Logo Ons buiten

Logo ons buiten