Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

stelling

asdasdas

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

Wijk en gemeente vragen 2 miljoen aan Ministerie


Leiden, 5 maart 2010

Onlangs heeft de gemeente een plan ingediend bij het Ministerie van VROM met de titel: "Samenwerken aan sociale kansen". Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen bewoners, bewonerskader, maatschappelijke organisaties en de gemeente Leiden. Het plan dingt mee naar een financiële bijdrage van 2 miljoen voor 4 jaar. Onderdelen van het plan zijn onder andere: Opgeruimd staat netjes acties, een buurtbus "bakkie in de buurt", wijkgerichte inburgering, extra opening van de speeltuinen, oprichting van een buurtmuseum in Leiden-Noord, een combinatie van buurtsuper en ontmoetingscentrum in Groenoord-Zuid en een wijknetwerk rondom jongeren. Bijgaand de brief van het College aan VROM en de aanvraag in zijn geheel.

De aanvraag bij VROM

Excellentie,

Bijgaand treft u onze aanvraag aan in het kader van het budget 40+ voor de wijk Leiden Noord.

De wijk Leiden Noord in de gemeente Leiden kent een matige score op de Leefbaarheidsmonitor. In vergelijking met andere wijken in Leiden is sprake van een zwakke sociaal economische structuur. Een zwakte die tot uitdrukking komt in onder andere een lager opleidingsniveau, lagere inkomens, hogere werkloosheid, schuldproblematiek en een lagere participatiegraad.

Sociologisch kunnen vier groepen bewoners worden onderscheiden: lager opgeleide autochtone inwoners, de stille werkende klasse, een kleine creatieve klasse hoger opgeleiden met een oriëntatie buiten de wijk en nieuwe Nederlanders met Marokkaanse en Turkse wortels.

Spanning en problemen zitten in de wijk met name rond het bereiken en de ontplooiing van de lager opgeleide autochtonen en de participatie en integratie van de nieuwe Nederlanders. Een belangrijk aandachtspunt voor de sociale cohesie is de ontwikkeling van de procentueel grote groep jongeren tot 21 jaar met een Marokkaanse achtergrond.

Sinds 1998 werkt de gemeente Leiden samen met woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen en bewoners aan het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. Op fysiek gebied heeft dit geresulteerd in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en grote infrastructurele projecten. Projecten welke deels zo goed als gerealiseerd zijn (Nieuw Leyden), in uitvoering zijn (Willem de Zwijgerlaan) of aan de start van de uitvoering staan (Tuin van Noord, Groenoord en omgeving, Van Voorthuizenlocatie en het Kooiplein). Naast de fysieke projecten in het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord, heeft ook het sociaal programma een belangrijke plek gekregen in het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. Op sociaal gebied zijn een flink aantal projecten gestart en heeft het overleg met bewoners een structureel karakter gekregen. De belangrijkste indicatoren voor de sociale ontwikkeling van de wijk laten zien dat de wijk stabiel is. De achterstand in vergelijking met de rest van de stad is echter niet ingelopen. De sociale ontwikkeling kan nog steeds een extra impuls gebruiken om de achterstanden te verkleinen.

Om meer kansen aan bewoners te bieden en de wijk leefbaarder te maken zijn extra investeringen in de sociale sector voor de komende vier jaar nodig. In aansluiting op het wijkontwikkelingsprogramma dient de gemeente Leiden namens de samenwerkende partijen en de bewoners een subsidieaanvraag van €2 miljoen in voor de wijk Leiden Noord.

De aanvraag bestaat uit een korte probleemanalyse, waarin de sterke en zwakke punten van de wijk aan de orde komen, de te realiseren ambitie voor 2014 en concrete maatregelen en projecten, waarmee de ambitie waargemaakt kan worden.

De subsidieaanvraag van de gemeente Leiden voor de tweede tranche budget 40+ wijken is als bijlage bijgevoegd bij deze brief.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer