Groenoord-Noord
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen in Leiden Noord en de overige wijken.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

inspraakreactie groenoordhallen 2005

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:

Frans van Mierisstraat 26

2316 AN Leiden

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Inspraakreactie Groenoordhallenterrein

Geacht College,

Hierbij dient ondergetekende namens de Buurtvereniging Groenoord Noord een inspraakreactie in ten aanzien van het inrichtingsvoorstel Groenoordhallen en Omgeving.

Hoogachtend,

namens de Buurtvereniging Groenoord Noord

dr. H.C.I. Rietman (voorzitter)

namens deze, drs. H. Dijkerman (gemachtigde)


geluidsschermen 2006

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:
Frans van Mierisstraat 26
2316 AN Leiden

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Geluidschermen Willem de Zwijgerlaan

bestemmingsplan 2004

Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9100
2300 PC LEIDEN

Leiden, 5 May 2008

Betreft: Inbreng bestemmingsplan Leiden Noord

ALV 2006

Buurtvereniging Groenoord Noord

Secretariaat:
Frans van Mierisstraat 26
2316 AN Leiden

Notulen ALV 27 november 2006

ALV 2003

Verslag ALV Groenoord Noord 24 maart 2003

Aanwezig waren 48 bewoners. Daarnaast hadden 2 leden hun mening schriftelijk kenbaar gemaakt.

Van het bestuur waren aanwezig: Hein Dijkerman (vz), Martin Stolwijk, Pieter de Krom en Jos Hemelaar (notulist). Afwezig m.b. waren Karin Swanenburg en Nitolanda van Rijn (scheidend penningmeester).

< VORIGE   1  2  3  4  5  6   VOLGENDE >
 

Verbeter je buurt


  Hieronder treft u de "verbeterjebuurt" kaart aan met de door buurtbewoners ingebrachte knelpunten en ideeën over onze buurt. Wilt u zelf simpel en snel een melding openbare ruimte doen, gaat u dan naar de website van verbeterjebuurt, vul uw postcode in en plaats een "punaise" of een "lamp". De gemeente Leiden werkt mee aan dit initiatief.