Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

stelling

asdasdas

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

Uitnodiging Internationale vrouwendag

Wij nodigen u persoonlijk uit voor de feestelijke herdenking van de Internationale Vrouwendag.

De Internationale Vrouwendag heeft mondiaal sinds aan het begin van de twintigste eeuw in het teken gestaan van solidariteit en strijdbaarheid. Zo demonstreerden duizenden textielarbeidsters op 8 maart 1908 in New York voor betere arbeidsomstandigheden, vrouwenkiesrecht en afschaffing van kinder-arbeid. Bekende verworvenheden van vrouwenstrijd zijn onder meer: gelijk loon naar werken, deelname en lidmaatschap van een politieke partij en recht op arbeid en zorg. De Nederlandse regering heeft het VN Vrouwenverdrag in 1980 ondertekend waardoor sindsdien de Vrouwenrechten regeringsbeleid zijn geworden. Tot dusver zijn er flinke vorderingen geboekt, maar het betekent niet dat de strijd is gestreden. Er moeten nog heel wat hobbels worden genomen.

Volgens het Meerjarenbeleidplan 2006-2010 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, richt het emancipatiebeleid zich op het realiseren voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de ontwikkeling naar economische zelfstandigheid en actief burgerschap. Op de wijze wordt de kwaliteit en de balans van het bestaan verbeterd. De notitie gaat nog verder. Daar waar sprake is van gelijke rechten, vrijheden en zeggenschap en een meer gelijke deelname aan arbeid en zorg, verklaard per definitie dat emancipatie een tweezijdig proces is. De emancipatie van de allochtone vrouw begint bij de allochtone man. Onderzoek heeft aangetoond dat bij hem het besef moet groeien en dat de ontwikkeling van zijn vrouw zijn status niet hoeft aan te tasten. Het tegendeel blijkt waar te zijn: het gevoel van eigenwaarde wordt sterker als de vrouw een opleiding volgt en een baan heeft. Daarom moeten de allochtone mannen beter worden toegerust om mee te emanciperen.

De Nederlandse Arabische Stichting (NAS), het Samenwerkingsverband voor Migranten Organisaties (SWV) w.o. de Werkgroep Surinamers Leiden, Stichting Dialoog, HTIB Leiden en organiseren traditie getrouw met de vrouwen van de aangesloten organisaties op 11 maart 2006 de Vrouwendag. U bent van harte welkom op deze avond, waarbij de emancipatie en integratie centraal staan.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op zaterdag 11-3-2006 a.s.

Het programma ziet er als volgt uit. Aanvang
Toespraak: Mw. Marianne v/d der Beek (zwakke positie v/d doelgroep) 19:05 uur
Inleiding: Mw. Sonja Zimmerman (emancipatie v/d allochtone man) 19:15 uur
Interculturele groep: Surinaamse damesgroep Voor Elkaar 19:25 uur
Gastspreekster: Mw. Somaia Barghouti (Palestijnse zaakgelastigde in Ned.) 20:20 uur
Optreden: Turkse Volksdansgroep 20:30 uur
Optreden: Nederlandse dameskoor 21:30 uur
Optreden: Palestijnse Muziekband o.l.v Hanien 21:00 uur
Optreden Marokkaanse muziekband 21:30 uur
Optreden: DJ Benny Boy 22: 00 uur
Catering: Verkrijgbaar warme maaltijden en snacks

Locatie: Gebouw HTIB a/h Eksterpad 4 Merenwijk, Leiden
Aanvang: 19: 00 uur, zaal open 18: 00 uur
Informatie: NAS telefoonnummer 06-48011559/ HTIB 071-5214355 (na 19.00 uur)
E-mailadres: NAS stichtingnas@yahoo.com
E-mailadres: SWV stuurgroepdls@lycos.nl

NAS en het Samenwerkingsverband werken niet op commerciële basis. Wij vragen u vriendelijk om een bijdrage van € 2,00 aan de poort te betalen. Bij inlevering van uw intreekaartje krijgt u een consumptie aangeboden.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer