Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

stelling

asdasdas

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

Verslag eerste atelierbijeenkomst parkeren

Hieronder volgt een deel van het verslag van de eerste Atelierbijeenkomst Parkeren van 4 april 2007. We laten dat deel zien dat voor ons bewoners van belang is: De Workshop Bewonersparkeren. We zien de problemen en eventuele oplossingen van de verschillende wijken in Leiden. Onder Leiden-Noord wordt Groenoord-zuid, Noorderkwartier en de Kooi bedoelt. Namens het Noorderkwartier was niemand aanwezig. Wel uit en van het D-gebied.

Verslag eerste atelierbijeenkomst parkeren, 4 april 2007

Plaats: Tweelinghuis, Leiden

Aanwezig: - 36 personen uit de stad, waaronder 4 raadsleden - 9 ambtenaren.

De avond wordt ingeleid door Reinout van Gulick, projectleider van de parkeernota. Het doel van de avond is om - als vervolg op de algemene stadsbijeenkomst op 19 maart jl. in Scheltema - dieper in te gaan op de parkeerideeën en -wensen die in de stad leven. Waar liggen de gemeenschappelijke en de uiteenlopende standpunten? Wethouder Steegh zal tijdens het tweede atelier op 18 april aanwezig zijn.

De agenda wordt toegelicht, en de relatie met twee andere verkeersprojecten, namelijk die van de actualisatie van het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), nu de RijnGouwelijn niet doorgaat, en het variantenonderzoek voor een Ringweg Oost.

Voorgesteld wordt vanavond over drie thema's in workshops te discussiëren: milieu, bezoekersparkeren en bewonersparkeren. Aan elke groep wordt een hoofdvraag en agendapunten meegegeven. Na afloop wordt gezamenlijk gerapporteerd over de gespreksuitkomsten.

De planning wordt meegedeeld. Begin juli zou de gemeenteraad over de hoofdlijnen van de parkeernota en van het geactualiseerde GVVP een uitspraak kunnen doen. Na de zomer volgt dan een uitwerking van die hoofdlijnen, een formele inspraakprocedure en weer een raadsbesluit.

Workshop Bewonersparkeren

Aanwezig: 17 personen uit de stad, waarvan 2 uit het parkeerrestrictiegebied, 5 uit Transvaal en Haagwegkwartier, 1 uit het Houtkwartier, 1 uit Zuid, 1 uit De Waard, 5 uit Leiden-Noord, 3 uit de Lage Mors en Stevenshof.

Leiding: Jeroen Huijts, Dienst Bouwen en Wonen, afdeling Verkeer en Vervoer

Hoofdvraag: Wat is de beste oplossing van het probleem van het 'vreemdparkeren' in de schil rond de binnenstad?

Parkeerrestrictiegebied (binnenstad, Stationskwartier, Maredijkbuurt, Vreewijk)

Probleem:

* 's Avonds staat het vol.

Oplossing:

* Meer parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers

* Meer gemengd systeem, dus meer dubbel gebruik van parkeerplaatsen door bezoekers en bewoners

* Opbrengst parkeergelden besteden aan parkeervoorzieningen

Transvaal en Haagwegkwartier

Probleem:

* Overlast van zoekverkeer, overlast van vreemdparkeerders,

* Overlast in Transvaal vooral overdag, in Haagwegkwartier ook 's avonds

Oplossing:

* Vorm van betaald parkeren invoeren

* Maatwerk voor de buurt

* Deeltijd-betaaldparkeren van 10 - 15 uur (maar is niet altijd oplossing)

Zuid

Probleem:

* Parkeerdruk overdag en 's nachts

Oplossing:

* Deeltijd-betaaldparkeren van 10 - 15 uur of blauwe zone

Houtkwartier

Probleem:

* Overlast van bezoekers Diaconessenhuis, bezoekers binnenstad en van Schipholgangers

* Hoge parkeerdruk 's nachts

Oplossing:

* Deeltijd-betaaldparkeren op werkdagen van 8 tot 15 uur

* Terrein van Lugdunum gebruiken als parkeerterrein, bereikbaar maken door bruggetje

De Waard

Probleem:

* Parkeerdruk op Zijlsingel overdag, in de rest van de wijk valt het mee.

* Aan de oostkant veel auto's van ambtenaren

Oplossing:

* Deeltijd-betaaldparkeren overdag

Leiden-Noord

Probleem:

* Overlast vreemdparkeren in zuidelijk deel, veel door ambtenaren

* In Groenoord-Zuid is het 's avonds en in het weekend druk, ook veel buitenlandse auto's

* In Groenoord-Zuid wordt gevreesd voor toekomstig probleem van overloop uit Nieuw Leyden

Oplossing:

* Auto's van bewoners voorzien van een sticker

* Af en toe parkeercontrole

* Deeltijd-betaaldparkeren op Maresingel en in Koningstraat: 10 - 14 uur en 18 - 21 uur

* In Groenoord-Zuid is meer draagvlak voor invoeren betaald parkeren.

Lage Mors

Probleem:

* Vooral ouderen hebben er last van als parkeerplaatsen vlak bij de woning overdag worden ingenomen door werkers/bezoekers

Oplossing:

* Deeltijd-betaaldparkeren (9 -14 uur) tegen laag tarief of blauwe zone

* Beter benutten van lege parkeerplaatsen (zie terrein Heerema)

Stevenshof

Probleem:

* Last van parkeren door werknemers bedrijven

Oplossing:

* Bedrijven laten betalen voor parkeren van medewerkers, bewoners gratis

* Bewoners met meer dan een auto: duurdere parkeervergunning

Algemene opmerkingen

* Denk aan het principe van het waterbed: uitbreiding van betaald parkeren zorgt voor verschuiving van het probleem van het vreemdparkeren naar verdergelegen of naastgelegen wijken.

* Het realiseren van ondergrondse parkeergarages is wenselijk.

* Parkeergeld dwingend opleggen is een politieke vraag.

* Er is een grote relatie tussen bereikbaarheid/parkeren en leefbaarheid/sociale aspecten.

* Een goede parkeerregeling voor gasten van bewoners is belangrijk.

VERVOLG:

tweede atelierbijeenkomst: woensdag 18 april 2007

_____________________________________________________________________

U kunt uw wensen en ideeën doorgeven aan Bram Pater, bram+brampater+nl

U kunt ook bellen 071-5216987, uiuteraard voor 18 april 17:00 uur.

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer