Noorderkwartier-West
 
Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen in Leiden Noord en de overige wijken.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 

geschiedenis

Geschiedenis Buurtvereniging NKW

Buurtcomité D-Gebied

De wijk Noorderkwartier-West is een uitbreiding van het voormalige D-Gebied welke een gebiedsaanduiding was aan het eind jaren 70 van de vorige eeuw bij het bepalen van het bestemmingsplan.
Het gebied, begrensd door of bestaande uit de volgende straten (of delen daarvan) werd aangegeven als het D-gebied: het voormalige Zwartepad achter de Pr. Frederikstraat, de Molenstraat tot aan de Bronkhorststraat, de Koningstraat tot aan het Zwartepad, De Mauritsstraat tot aan de Molenstraat, de Maresingel tussen Voormalige Zwartepad en Marnixstraat, de Pr. Hensrikstraat en -plein, de Bronkhorststraat en de Willemstraat.

 

Oprichting Buurtcomité D-Gebied

Toen bleek dat een aantal woningen "ter discussie" stonden (slopen) werd een "Buurtcomité D-Gebied" opgericht. Na de vaststelling van het bestemmingsplan werd het buurtcomité niet echt opgeheven maar beleefde een slapend bestaan.
Pas bij de bouw van een nieuwe Energie-centrale en de mogelijke opslag van gifgrond in de Gashouders is men weer even met succes actief geweest tot de oude gashouders werden gesloopt. Ook tussendoor is er het nodige overleg geweest over sociaal/cultureel welzijn en wijkbeheer.

Met het Grote Stedenbeleid (GSB) vanaf 1994 en voor Leiden Noord het Wijk OntwikkelingsPlan (WOP) uit 2009 is de wijkvereniging actief om de belangen van de wijk te behartigen.

 

Vereniging van Eigenaren D-Gebied

De Belangenvereniging Eigenaren D-gebied werd opgericht omdat er veel stond te gebeuren in de wijk. Er zijn bouwplannen voor het EWR-terrein en de Tweelingstraat en stond de sloop van de Van Hogendorpstraat en omgeving gepland. Al deze plannen beïnvloedden hun woon-, leef- en werkomgeving maar beïnvloedden mogelijk ook de waarde van hun huis. Inmiddels hebben ze invloed gehad bij de herinrichting van de Maresingel/Heresingel.

Het was dus van belang om op de hoogte te blijven bij de ontwikkelingen in dit deel van de wijk. Daarnaast was het van belang dat er vanuit de wijk inspraak kwam op de plannen vanuit de gemeente en dat er overleg tussen beide partijen plaats zou vinden.
Juist voor deze doeleinden werd de Belangenvereniging Eigenaren D-gebied opgericht. Middels deze vereniging konden de meningen en standpunten vanuit de buurt gebundeld worden en was de slagingskans groter dan wanneer ze dit onafhankelijk van elkaar zouden doen. Samen staan ze sterker dan alleen.

Vanuit de vereniging wilden zij bijeenkomsten organiseren waarin hun mening en ideeën omtrent de plannen binnen de buurt konden ventileren.
Daarnaast werden zij geinformeerd over de stand van zaken en de vorderingen van de vereniging. Tevens hebben de bestuursleden overleg gepleegd met de gemeente en overige instanties die zich bezighielden met deze buurt.

 

Buurtvereniging Noorderkwartier - West

Nadat het bestuur van Wijkvereniging Noorderkwartier had aangegeven dat ze die vereniging zouden opheffen is binnen het D-Gebied gekeken of ze de belangen van de dit gebied konden verscherpen. Na een ledenwerfactie bleek dat er veel huurders zijn komen wonen en eigenaren waren vertrokken. Om ook de belangen van de huurders te vertegenwoordigen is besloten deze huurders er bij te betrekken, zijn er nieuwe grenzen bepaald en is voor een nieuwe naam gekozen.
Zo wordt thans de grens bepaald door de Maresingel, de Driemanschapskade, Willem de Zwijgerlaan en het hart van de Marnixstraat.