Op dit moment staan er geen evenementen in de agenda. Hieronder ziet u een overzicht van de laatst gehouden evenementen.

Vuurwerkopruimaktie

Kerstspel 2012

Sinterklaasliedjes Zingen

stelling

dit is de vraag!

aanmelden nieuwsbrief Leiden Noord

Bewoners vereniging Zwijgers van Noord BZN neemt z'n plaats bij...

bzn op 3 november in Amsterdam Zuidoost

 
 
 

Ontstaan en functie Voorzitteroverleg Leiden-Noord

Het huidige Voorzittersoverleg Leiden-Noord bestaat uit:
 

Hein dijkerman, whdijkerman+hotmail+com: 06424571217

Marieke Duineveld, bestuurkw+leidennoiord+nl, 0652335606

Wil Spies, wils+live+nl, 0625128999

Ali Kundak, arkundak+live+nl, 0655102888

Andre Goedegebure, groenoordzuid+goedegebure+net, 0614392629

Het VoorzittersOverleg Leiden-Noord (VOLN) ontvangt ondersteuning en advisering van Vincent Kokke (voormalig opbouwwerker). Voor contact met het VOLN kunt u hem via het navolgende emailadres bereiken:

De voorzitters van de buurt- en wijkverenigingen zijn verenigd in het Voorzittersoverleg Leiden Noord. Hen wordt met enige regelmaat gevraagd een advies uit te brengen op besluiten die het College voorbereidt of al heeft genomen. Daarmee blijft de gemeente de verantwoordelijkheid dragen om voor die onderwerpen die zich daarvoor lenen inspraak te regelen.


Platform
Het Voorzittersoverleg is een platform waar onderwerpen aan de orde komen over het wijkontwikkelingsplan. Men moet dan denken aan onderwerpen als: de nieuwbouw in Nieuw Leyden, de voorrangsregeling voor bewoners uit Leiden Noord, het bestemmingsplan, Brede School, Kooiplein en de overkluizingen over de Willem de Zwijgerlaan enz.

De vijf buurt –en wijkverenigingen komen bij elkaar in het voorzittersoverleg. Zij wisselen dan informatie en standpunten uit over onder andere de voorgenomen plannen van de gemeente Leiden en/of corporaties. Die informatie kunnen de buurtverenigingen gebruiken voor onder andere het raadplegen van hun achterban maar ook voor het schrijven van reacties of bezwaren.

Een aantal keren per jaar wordt in het Voorzittersoverleg overleg gevoerd met ambtenaren en de Wethouder, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan. Dat betekent dat ambtenaren en de Wethouder in een vroeg stadium informatie kunnen verstrekken over plannen en zij de mening kunnen proeven van de buurt. Op die manier kan het plan nog bijgewerkt worden, zodat rekening gehouden wordt met de omstandigheden, de kennis en de opvatting uit de buurt.
 

Helicopterblik
Het Voorzitteroverleg blijkt in de praktijk nog een belangrijke functie te vervullen namelijk om het totaal in de gaten te houden. Ambtenaren en wethouders hebben soms zo hun eigen belang met een thema of een specifiek project. Soms lijkt dat ten koste te gaan van de samenhang van de planontwikkeling. Dat is iets waar het Voorzittersoverleg op let! Zo blijven we erop hameren dat wijkontwikkeling, zonder de zorg voor vandaag (leefbaarheid) niet mogelijk is.
 

Discussies aanzwengelen
Het Voorzitteroverleg zet bepaalde discussies op de agenda.

In 2004 heeft het voorzittersoverleg gezegd dat Leiden-Noord een “ongedeelde wijk” moet worden. Dat vergt volgens ons een goede mix van huur en koopwoningen, maar ook dat in verschillende buurten verschillende inkomensgroepen wonen. Dat is één van de redenen dat het Voorzittersoverleg van mening blijft dat de voorrangsregeling (die door de Wethouder Witteman werd afgeschaft) weer moet worden ingevoerd, waardoor buurtbewoners uit Leiden-Noord voorrang krijgen op nieuwbouwwoningen in Nieuw Leyden en straks de nieuwbouw op de Groenoordhallen.

In 2008 hebben we een nieuwe discussie opgestart met de wijk over het toekomstige parkeren in Leiden-Noord. In mei is er onder de bewoners in Leiden-Noord een parkeerpeiling georganiseerd. In totaal zijn er 6600 nieuwsbrieven verspreid in Leiden-Noord. Van de 6600 verspreide vragenlijsten zijn er in totaal 364 ingestuurd en verwerkt in het resultatenoverzicht. In december 2008 is een rapportage aan het College van BeW aangeboden. Vanuit de wijk wordt er voor gepleit dat Groenoord-Zuid ern een deel van het Noorderkwartier een pilot wijk kan worden met het systeem van een "blauwe zone" om de parkeeroverlast te beteugelen.

Het Voorzitteroverleg ontwikkeld ook eigen projecten zoals de Uitdaging een initiatief om in de Tuin van Noord een Theehuis annex Buurtmuseum te realiseren

Reacties

Nog geen reacties
 

reageer

Om zelf te kunnen reageren, dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen login gegevens, registreer u dan eerst.
registreer